Badan Pengurusan Bersama Apartment dan Kedai Seksyen 7 Lestari Perdana

"Bantulah Kami Untuk Membantu Anda"

Blog

Cadangan Gabung Bil Utiliti

Posted by lestariperdana on July 2, 2010 at 10:08 AM

Kerajaan bercadang menggabungkan kesemua bil utilitike dalam satu bil khususnya di pangsapuri kos rendah. Tujuannya adalah untukmemastikan penduduk menjelaskan bil penyenggaraan. Cadangan itu akandibentangkan di Parlimen dalam jangka masa terdekat berikutan masalah berkaitanbayaran bil penyelenggaraan penduduk pangsapuri sekaligus menyebabkan bebanankepada kerajaan. Masalah penduduk yang tidak berdisiplin membayar bilpenyelenggaraan sebenarnya bukan saja menyusahkan penduduk yang lebihbertanggungjawab berbuat demikian, malah kepada kerajaan apabila terpaksamenanggung kos kemudahan digunakan mereka sendiri. Sebagai contoh lebih 50peratus Jawatankuasa Pengurusan Bersama (JMB) pangsapuri menghadapi kesulitan menguruskanpangsapuri mereka apabila wang tidak mencukupi disebabkan perkara ini. Kerajaanterpaksa menubuhkan Skim Tabung Penyelenggaraan untuk menangani masalahtersebut. Setakat ini jumlah terkumpul sebanyak RM35 Juta tetapi dana ini bukanuntuk bayar bil penyelenggaraan, bil api atau bil air penduduk.

 


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments